Stelbo steigers en stellingbouw

Stelbo steigerbouw

Steigerbouw

Stelbo heeft reeds decennia ervaring in het monteren, demonteren en verhuren van steigers

Deze steigers worden gebruikt voor allerlei toepassingen en projecten, gaande van nieuwbouwprojecten, restauratie- en renovatiewerken, schilder- en dakwerken, evenemententorens, enz…
Stelbo Steigerbouw

Pour des renseignements concernant les échafaudages vous pouvez parler Français.
Für Informationen über Gerüste können Sie Deutsch sprechen.
For information on scaffolding you can speak English.

Onderscheiden opdrachten

Gevelstellingen

Voor deze opdrachten beschikken we over een assortiment kaderstelling die een snelle en vlotte montage toelaat. De werkvloeren liggen per 2 m hoogte vast en zijn een ideale zone voor werken aan gevelvlakken waarbij meerdere personen tegelijk aktief kunnen zijn op verschillende niveaus. In de onderbouw van de stelling kan er op verschillende breedtes en lengtes een aangepaste aanzet voorzien worden in functie van voetpaden en winkeltoegangen.

Het kadersysteem laat ook uitbouw aan onregelmatige gevelvlakken toe en is voorzien van de ingebouwde ladderzone.

Toepassing voor schilders, schrijnwerkers, buitenbepleisteringen, gevelrenovaties en particulieren.

Gevelstellingen steigerbouwGevelstellingGevelstellingGevelstelling

Werksteigers

Deze opbouw gaat uit van dezelfde mogelijkheden als de kaderstelling maar is meer uitbouwbaar voor aangepaste opdrachten. De aanzet van deze steiger is identiek maar de uitbouw kan in alle richtingen vlotter en verder voorzien worden. De onderlinge niveaus kunnen steeds op een verfijnde manier aangepast worden naar bijzondere afmetingen.

De overgang naar bvb een daksteiger die uitgebreid kan worden rond schouwlichamen of bovendakse gevelvlakken is hierdoor het meest aangewezen systeem. Door de veelheid aan hulpstukken en de doordachtheid van dit systeem kan er steigers gebouwd worden die daardoor een voordeel betekenen voor de vlotte bereikbaarheid van moeilijke lokaties.

Toepassing voor bouwbedrijven, gevelrenovaties, schilderwerken, schrijnwerken, buitenbepleisteringen, openbare besturen, evenementen en particulieren.

Werksteiger balkonuitbouw, schouw en topgevelsWerksteiger monumentWerksteiger monument rond torenWerksteiger

Trappentorens

Ingewerkt bij de Multi direktionele steiger worden aluminium trappen of ladders en aangepaste leuningen verwerkt waardoor er een veilige constructie beschikbaar is voor tijdelijke opstellingen op werven of noodoplossingen voor tijdelijke opdrachten. Hieraan gekoppeld kunnen in hetzelfde materieel laadplatforms aangehecht waardoor men ladingen op de verschillende verdiepingen van een gebouw kan binnenbrengen.

Toepassing voor bouwbedrijven, verhuurbedrijven, besturen en particulieren.

TrappentorenTrappentoren

Metsersteigers

Op basis van de multidirektionele steigeropbouw kunnen deze voorzien worden op een werkbreedte van 1,10 m of zelfs 1,47 m. In dit systeem worden werkvloeren gebruikt die een hogere belastbaarheid hebben tot klasse 5. Het aanbrengen van stenen en mortel en de mobiele belasting van de metsers kan hierdoor op een veilige en verantwoorde manier verlopen.

MetsersteigerMetsersteigerMetsersteiger

Constructies voor evenementen – evenementensteigers

Bij verschillende opdrachten werken we samen met de initiatiefnemers om de gewenste posities mogelijk te maken en de dikwijls krappe uitvoeringstijd naar de deadline te halen. De soms hectische toestanden die met dergelijke tijdelijke opstellingen gepaard gaan moeten voldoende ingeschat worden om het vereiste resultaat te realiseren. Hierin bewijzen we onze positieve ingesteldheid om mee te denken met de opdrachtgever en te streven naar een geslaagde eindafwerking.

Stellingen voor evenementenStellingen voor evenementen en reclameStelling boven ingang evenementen en festivalsstellingen en steigers voor evenementenSteigers bij evenementenSteigers voor evenementenStellingen en steigers voor evenementen

Steigerbouw voor bouwbedrijven.

Niet gedefinieerde opdrachten

Vanuit onze ervaring staan we altijd tot Uw beschikking voor elke vraag. We proberen samen met U een oplossing te vinden die voldoet aan wat U wenst uit te voeren of te bereiken ook bij bijzondere situaties. Neem gerust contact op en vrijblijvend kunt een U een duidelijk antwoord verwachten die U in staat moet stellen Uw doel of opdracht te realiseren. De vele vaste klanten die we in de jaren hebben bediend kunnen U hierover getuigen. Uw prijsaanvraag wordt door ons zonder kosten behandeld en een duidelijke offerte helpt U uw kostenraming te vereenvoudigen.

Vergunningsaanvragen

Waar mogelijk begeleiden we U in het opmaken van een vergunningsaanvraag voor ingebruikname van openbare voetpaden of wegen. De verschillende steden en gemeenten hebben door een veelheid aan verschillende eisen en voorwaarden een soms moeilijke administratieve rompslomp die mensen afschrikken.

We helpen U in het doorlopen van de juiste kanalen en eventueel opmaak van de nodige vergunningen.